ORGANIZIRANE SKUPINE

V pomladanskem in jesenskem času največji del obiskovalcev jam predstavljajo organizirane skupine, ki poleg parka običajno obiščejo tudi ostale turistične destinacije v regiji.

Ponudba gostilne in ogledov turističnih točk je prilagojena organiziranim skupinam na način, da je z najavo skupine in usklajenim terminom obiska omogočen sprejem tako manjših kot večjih skupin turistov, saj je na ta način zagotovljena ustrezna kvaliteta storitev ne glede na velikost skupin, hkrati pa so za organizirane skupine oblikovane ugodnejše ponudbe tako za obisk turističnih točk kot za pogostitev v gostišču Mahnič.

 


POPUSTI ZA SKUPINE 

Organiziranim skupinam, ki vnaprej najavijo obisk destinacij in pogostitev v gostilni Mahnič, zagotavljamo količinske popuste (npr. vsak 21. obiskovalec je upravičen do gratis obiska / menuja), popuste na stalnost obiska (več obiskov v posamezni sezoni), popuste za določene skupine obiskovalcev (upokojenci, družine) ter popusti v določenih obdobjih (zimski popusti).

Turistična agencija Si turizem, ki je del skupine Mahnič, vam omogoča popuste na izbrane pakete turističnih storitev kot je na primer obisk Škocjanskih jam + kosilo v Gostilni Mahnič.

Več o ponudbi agencije Si turizem in akcijskih popustih si lahko ogledate na spletni strani agencije na naslednji spletni povezavi - "Si turizem"

Kontakt

Skupina Mahnič d.o.o.

Matavun 12, 6215 Divača
> Zemljevid

Rezervacije: +386 (0)41 316 600

Ostali kontakti:
T +386 (0)5 76 32 960
F +386 (0)5 76 32 961
E info@mahnic.si